P.Technik Molekularnych

Wybierz kontakt:
Ilustracja kontaktu
prof. dr hab.
Adres:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Genomiki
Wrocław
Telefon:
71 3756303
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.
Dodatkowe informacje:

Przebieg pracy zawodowej 1990-1997: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, studia licencjacie i magisterskie z biologii, 1996: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, licencjat z biologii ze specjalnością mikrobiologia, 1996: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Zoologii, magister biologii ze specjalnością zoologia, 1997: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, magister biologii ze specjalnością mikrobiologia, 1997-2000: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, studia doktoranckie z biologii, 2000: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, doktor nauk biologicznych w zakresie genetyki, 2000-2006: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, adiunkt, 2004: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie genetyki, od 2006: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Genomiki, adiunkt Specjalność naukowa i zainteresowania zawodowe Bioinformatyka, ewolucja i filogenetyka molekularna, rozpoznawanie sekwencji kodujących białko, struktura genomów bakteryjnych, komputerowa symulacja ewolucji genomów bakteryjnych, genomiki bakteriofagów, barkoding nicieni, ewolucja i filogeneza różnych rodzin genów i białek, analiza kopalnego DNA, endosymbioza i ewolucja plastydów, grubość i struktura szkliwa ssaków Wybrane publikacje naukowe, popularno naukowe lub upowszechnieniowe 1. Mackiewicz P, Gierlik A, Kowalczuk M, Dudek MR, Cebrat S (1999) How does replication-associated mutational pressure influence amino acid composition of proteins? Genome Research 9: 409-416 2. Mackiewicz P, Kowalczuk M, Gierlik A, Dudek MR, Cebrat S (1999) Origin and properties of noncoding ORFs in the yeast genome. Nucleic Acids Research 27: 3503-3509 3. Szczepanik D, Mackiewicz P, Kowalczuk M, Gierlik A, Nowicka A, Dudek MR, Cebrat S (2001) Evolution rates of genes on leading and lagging DNA strands. Journal of Molecular Evolution 52: 426-433 4. Mackiewicz P, Kowalczuk M, Mackiewicz D, Nowicka A, Dudkiewicz M, Łaszkiewicz A, Dudek MR, Cebrat S (2002) How many protein-coding genes are there in the Saccharomyces cerevisiae genome? Yeast 19: 619-629 5. Mackiewicz P, Dudkiewicz M, Kowalczuk M, Mackiewicz D, Banaszak J, Polak N, Smolarczyk K, Nowicka A, Dudek MR, Cebrat S (2004) Differential Gene Survival under Asymmetric Directional Mutational Pressure. Lecture Notes in Computer Science 3039: 687-693 6. Mackiewicz P, Zakrzewska-Czerwinska J, Zawilak A, Dudek MR, Cebrat S (2004) Where does bacterial replication start? Rules for predicting the oriC region. Nucleic Acids Research 32: 3781-3791 7. Dudkiewicz M, Mackiewicz P, Mackiewicz D, Kowalczuk M, Nowicka A, Polak N, Smolarczyk K, Banaszak J, Dudek MR, Cebrat S (2005) Higher mutation rate helps to rescue genes from the elimination by selection. Biosystems 80: 193-199 8. Kiraga J, Mackiewicz P, Mackiewicz D, Kowalczuk M, Biecek P, Polak N, Smolarczyk K, Dudek MR, Cebrat S (2007) The relationships between the isoelectric point and: length of proteins, taxonomy and ecology of organisms. BMC Genomics 8:163. 9. Mackiewicz P, Wyroba E (2009) Phylogeny and evolution of Rab7 and Rab9 proteins. BMC Evolutionary Biology 9:101 10. Mackiewicz P, Gagat P, Bodył A (2010) Genomika protistów - bardzo zróżnicowanych, ale słabo poznanych eukariotów (Genomics of Protists - very diversified but poorly studied eukaryotes). Biotechnologia 4: 91-130 11. Mackiewicz P, Wiszniowska T, Olejniczak AJ, Stefaniak K, Socha P, Nadachowski A (2010) Analysis of dental enamel thickness in bears with special attention to Ursus spelaeus and U. wenzensis (=minimus) in comparison to selected representatives of mammals. In: Nowakowski D (ed.) Morphology and systematics of fossil vertebrates, Wydawnictwo DN, Wrocław, pp: 60-77 12. Drulis-Kawa Z, Mackiewicz P, Kęsik-Szeloch A, Maciaszczyk-Dziubińska E, Weber-Dąbrowska B, Dorotkiewicz-Jach A, Augustyniak D, Majkowska-Skrobek G, Bocer T, Empel J, Kropinski AM (2011) Isolation and characterisation of KP34-a novel φKMV-like bacteriophage for Klebsiella pneumoniae. Applied Microbiology and Biotechnology 90: 1333-1345 13. Stankovic A, Doan K, Mackiewicz P, Ridush B, Baca M, Gromadka R, Socha P, Węglenski P, Nadachowski A, Stefaniak K (2011) First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International 245: 262-267 14. Mackiewicz P, Bodył A, Gagat P (2012) Possible import routes of proteins into the cyanobacterial endosymbionts/plastids of Paulinella chromatophora. Theory in Biosciences 131:1-18 15. Moszczynski K, Mackiewicz P, Bodyl A (2012) Evidence for horizontal gene transfer from bacteroidetes bacteria to dinoflagellate minicircles. Molecular Biology and Evolution 29: 887-892 Aktywność w projektach naukowych, grantach 1. Projekt badawczy ”Właściwości kodujące DNA”, 1998-2000 2. Projekt badawczy ”Analiza rejonów genomów leżących poza znanymi sekwencjami kodującymi”, 2000-2002 3. European Science Foundation - COST Action P10 – Physics of Risk, 2003–2007 4. European Science Foundation - COST Action MP0801–Physics of competition and conflicts: WG-4, WP – Evolution and co-evolution, 2008-2011 5. FP6 Programme: NEST – General Integration of the Applications of Complexity in Science (GIACS), 2005-2009 6. FP5/FP6 Programme, The Complex Systems Network of Excellence – EXYSTENCE, 2003–2006 7. Grant obliczeniowy we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym w roku 2008 w ramach projektu ”Generowanie długich ramek odczytu przez geny w genomach prokariotycznych” 8. Projekt badawczy ”Nowe regulatory odpowiedzi na uszkodzenia DNA w modelowych organizmach drożdży Schizosaccharomyces pombe i Saccharomyces cerevisiae”, od 2009 9. Projekt rozwojowy ”Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikachji nicieni powodujących straty w gospodarce” - IV zadanie: „Utworzenie banku DNA, bazy kodów paskowych oraz narzędzi do molekularnej identyfikacji ważniejszych gospodarczo gatunków nicieni żerujących na roślinach i grzybach”, PO IG, 2010–2011 10. Projekt badawczy promotorski Narodowego Centrum Nauki ”Analizy filogenetyczne genomów chromalweolatów i ich znaczenie w zrozumieniu ewolucji plastydów złożonych i wtórnej endosymbiozy”, od 2011 Przynależność i pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i redakcjach wydawnictw naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego, od 2001 roku Członek Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego, od 2007 roku Członek konsorcjum Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy, od 2012 roku. Zainteresowania pozanaukowe, pasje życiowe, inne propozycje. Paleontologia, kosmologia, góry, jaskinie