P.Technik Molekularnych

Wybierz kontakt:
mgr
Adres:
Wilcza 64
Warszawa
00-679
Telefon:
(+48)226293221
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.
Dodatkowe informacje:
Główne zainteresowania naukowe Barcoding DNA, molekularna identyfikacja gatunków zwierząt na podstawie genu oksydazy cytochromowej 1 (COI). Molekularna ewolucja sekwencji genu i białka oksydazy cytochromowej u zwierząt. - Bieżące projekty naukowe Molekularna charakterystyka oksydazy cytochromowej 1 jako znacznika przystosowania organizmu do środowiska. Badanie zmienności sekwencji genu i białka COI. Wpływ zmian w strukturze oksydazy cytochromowej na jej parametry kinetyczne. - Wybrane publikacje Pomorski J., 2008. Zmienność i lokalizacja mutacji w genie oksydazy cytochromowej I (COI) u wybranych grup zwierząt. Prace i materiały zootechniczne. 66: 182-184 Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R., Pomorski J., Kozakiewicz M., 2008. Multiple paternity in a Wild population of the yellow-necked Mouse Apodemus falvicollis. Acta theriologica 53(3): 251-258.