P.Technik Molekularnych

Wybierz kontakt:
dr
Adres:
Wilcza 64
Warszawa
00-679
Telefon:
(+48)226293221 w.40
Dodatkowe informacje:
- Główne zainteresowania naukowe Zachowanie i ekologia ssaków, szczególnie nietoperzy (Chiroptera). Zajmuje się trójwymiarową morfometrią geometryczną, jak również genetyką populacyjną. - Bieżące projekty naukowe Porównanie budowy czaszki Pipistrellus pipistrellus i P. pygmaeus z zastosowaniem metod trójwymiarowej morfometrii geometrycznej. W projekcie tym wykonano bardzo szczegółowe pomiary budowy czaszek kryptycznych gatunków (szczególnie szczęki i żuchwy — aż 64 punkty pomiarowe), a różnice między gatunkami odniesione zostały do różnic w ich diecie. Sztencel A., Jones G., Bogdanowicz W. Skull morphology of cryptic bat species Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus―the 3D geometric morphometrics approach (w przygot.) Analiza zróżnicowania genetycznego populacji P. pipistrellus i P. pygmaeus w Polsce. - Wybrane publikacje Bogdanowicz W., Juste J., Owen R. D., Sztencel A. 2005. Geometric morphometrics and cladistics: testing evolutionary relationships in mega- and microbats, Acta Chiropterologica, 7(1): 39−49.