Secernentea

Gatunki posiadające phasmidia (gruczoły przyogonowe), gruczołów ogonowych (adenophora) brak. Amfidia (narządy naboczne) nie występują lub są słabo rozwinięte. Oskórek gruby, złożony co najmniej z czterech warstw, poprzecznie prążkowany, czasem z wyrostkami. Układ wydalniczy z kanałami wyprowadzającymi. Gonady u samic parzyste lub nieparzyste, u samców zawsze nieparzyste. Samce zaopatrzone w spikule. Brodawki ogonowe zazwyczaj liczne. Gamety powstają w szczytowych strefach gonad (telogonia). Większość stanowią gatunki pasożytnicze, formy wolno żyjące nieliczne, przeważnie lądowe. U form pasożytniczych najczęściej inwazyjna jest larwa III stadium.
W Europie stwierdzono dotychczas 2 560 gatunków, które zaklasyfikowano do 123 rodzin. W Polsce występuje 771 gatunków; należą one do 264 rodzajów i 99 rodzin.

Aphelenchida

Ascaridida

Camallanida

Diplogasterida

Oxyurida

Rhabditida

Spirurida

Strongylida

Tylenchida