Prace opublikowane w czasopismach z bazy Science Citation Index Expanded

1. Dobosz R., Winiszewska G., Malewski T., Rybarczyk-Mydłowska K., Tereba A., Kowalewska K., Gawlak M., Bogdanowicz W. 2013. Morphological and molecular features of Punctodera stonei Brzeski, 1998 (Nematoda: Heteroderidae) - species associated with roots of grasses. Annales Zoologici, 63: 157-162.

2. **Flis Ł., Gralak A., Kowalewska K., Skwiercz A. 2014. Some observations on Ogma aquitanense (Fies, 1968) (Nematoda: Tylenchida: Criconematidae). Annales Zoologici 64: 279-285.

3. ***Tomalak M, Malewski T. 2014. Bursaphelenchus tiliae sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), a nematode associate of the bark beetle Ernoporus tiliae (Panz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in small-leaved lime, Tilia cordata Mill. Nematology, 16(10): 1181–1196.

Inne oryginalne prace naukowe

1. Chałańska A., Winiszewska G., Dmowska E., Dobosz R, Skwiercz A. 2010. Nicienie pasożytnicze występujące w szkółkach i możliwości ich zwalczania Materiały konferencyjne (IBSN 978-83-60573-43-3): XIV Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Nowości w nawożeniu i ochronie roślin szkółkarskich”, Darłowo, 4 – 5 listopad 2010: 103 – 113.

2. Wolny S., Winiszewska G., Dmowska E., Malewski T. 2010. Nicienie powodujące straty w produkcji roślinnej w Polsce i metody ich szybkiej identyfikacji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(4): 1766-1776.

3. Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Ishaqe E. 2012. Nicienie związane z zahamowaniem wzrostu roślin w Wielkopolsce. Journal of Plant Protection 52: 440-446

4. Wiśniewska O., Gralak A., Flis Ł., Kornobis F. 2013: „Występowanie nicieni pasożytów roślin w winnicach południowej Polski”. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 53 (4): 809-813.