1. Winiszewska G., Dmowska E., Malewski T., Wolny S. 2010. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w produkcji roślinnej. Streszczenia 50. Sesji Naukowej IOR – PIB, Poznań 4-5 lutego 2010: 90-91.

2. Wolny S., Winiszewska G., Dmowska E., Dobosz R. 2010. Opracowanie szybkiej metody identyfikacji gatunków nicieni – szkodników ziemniaka. Materiały konferencyjne: Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, IHAR – PIB, Darłówko 20-21 maja 2010: 147-150.

3. Dobosz R., Malewski T., Winiszewska G., Dmowska E. 2011. Diagnostyka nicieni powodujących straty w uprawie ziemniaka warunkiem skutecznej jego ochrony. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, IHAR – PIB, Darłówko, 19-20 maja 2011: 66-67.

4. Malewski T., Pomorski J., Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Tomalak M. 2011. Porównanie zmienności markerów genetycznych u niektórych bezkręgowców będących szkodnikami roślin uprawnych. Streszczenia 51. Sesji Naukowej IOR – PIB, Poznań, 17-18 lutego 2011:195-196.

5. Malewski T, Tomalak M, Pomorski J, Bogdanowicz W. 2012 – Bursaphelenchus mucronatus – jeden czy dwa odrębne gatunki? Streszczenia 52 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 9 – 10 lutego 2012: 183.

6. Tereba A., Pomorski J., Malewski T., Bogdanowicz W., Winiszewska G., Dmowska E. Molekularna charakterystyka wybranych grup nicieni żerujących na roślinach na przykładzie fragmentu 18S rDNA” Streszczenia 52 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 08-10 lutego 2012: 184.

7. Tomalak M, Filipiak A, Malewski T, Worrall J. 2012 - Morphological variation among new species of Bursaphelenchus in the ‘xylophilus’ group. The 31st International Symposium of European Society of Nematologists. Adana, Turkey, 23 - 27 September 2012: 89.

8. Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Ishaqe E. 2012. Nicienie związane z zahamowaniem wzrostu roślin w Wielkopolsce Streszczenia 52 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 08-10 lutego 2012: 186.

9. Dmowska E., Winiszewska G. 2013. Zagrożenie uprawy pieczarek (Agaricus bisporus)ze strony nicieni – analiza zmian w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Streszczenia 53 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 07-08 lutego 2013:125.

10. Dmowska E., Winiszewska G., Karnkowski W., Dobosz R., Ilieva-Makulec K., Kornobis F., Skwiercz A., Wiśniewska O. 2013. Nicienie pasożyty roślin w uprawie ziemniaka – monitoring wciąż niezbędny. Materiały konferencyjne: Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, IHAR – PIB, Dźwirzyno 16-17 maja 2013: 78-79.

11. Dmowska E., Winiszewska G. .2013- O zróżnicowanej roli nicieni w uprawie pieczarki - Materiały Konferencji Naukowej Komitetu Ochrony Roślin PAN, Siedlce, 18 pażdziernika 2013: 10-11.

12. Rybarczyk-Mydłowska K., Dmowska E., Tereba A., Bogdanowicz W. 2013. Identyfikacja molekularna trzech gatunków nicieni z rodzaju Helicotylenchus w oparciu o sekwencje genu mitochondrialnej oksydazy cytochromu (COI) i jądrowego DNA rybosomalnego (28S). Streszczenia 53. Sesji Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 07-08 lutego 2013: 129.

13. Dmowska E., Winiszewska G., Wiśniewska O., Flis Ł., Gralak A., Skwiercz A., Górski P. 2014. Struktura zespołów nicieni glebowych wskaźnikiem kondycji gleb pól ziemniaczanych. Materiały konferencyjne: Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, IHAR – PIB, Dźwirzyno 15-16 maja 2014: 87-88.

14. Malewski T, Dobosz D, Kowalewska K, Kornobis F, Winiszewska G, Dmowska E, Ilieva-Makulec K, Bogdanowicz W. 2014. Identyfikacja nicieni - pasożytów roślin okopowych techniką Real Time PCR. Streszczenia 53 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 6 – 7 lutego 2014: 243

15. Tomalak M, Filipiak A, Malewski T, Pomorski J. 2014. Distinction of ‘trypophloei’ group – a new typological group among wood nematodes of the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937.6th International Congress of Nematology Cape Town, South Africa, 4-9 May 2014, Journal of Nematology 46(2): 248.