1. Dmowska E., Malewski T., Winiszewska G., Wolny S. 2010. Ochrona pieczarki a nowoczesne metody identyfikacji nicieni. Biuletyn Producenta Pieczarek 3/2010: 38-40.
 2. Dmowska E. 2010. O nicieniach na X Jubileuszowym Łosickim Święcie Pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek 4/2010: 36-38.
 3. Dmowska E., Wolny S. 2010. O nicieniach - niewidocznych, a groźnych na Łosickim Święcie Pieczarki, Gazeta Łosicka nr 10/2010 (176): 8-9.
 4. Nicienie w ziemniakach ciągle groźne. Top Agra 4/2011 R. Dobosz
 5. Dmowska E. 2011. Temperatury letnie sprzyjają nicieniom. Biuletyn Producenta Pieczarek, 3/2011: 48-51.
 6. Chałańska A. 2012. Nicienie glebowe w szkółkach roślin ozdobnych (cz. I). Szkółkarstwo, nr 1: 41-44.
 7. Chałańska A. 2012. Nicienie glebowe w szkółkach roślin ozdobnych (cz. II). Szkółkarstwo, nr 4: 30-35.
 8. Chałańska A. 2012. Mocarne choć niewidoczne (cz. I). Warzywa, nr. 3: 104-106.
 9. Chałańska A. 2012. Mocarne choć niewidoczne (cz. II). Warzywa, nr. 4: 92-93.
 10. Dmowska E. 2012. Nicienie nie dają o sobie zapomnieć. Biuletyn Producenta Pieczarki 2/2012:49-52.
 11. Dmowska E. 2012 Moje refleksje po wizycie w pieczarkarniach na Pomorzu. Biuletyn Producenta Pieczarki 3/2012:35-36.
 12. Chałańska A. 2013. Nicienie pasożytnicze z chorobami grzybowymi. Warzywa, nr 6: 76-77.
 13. Dmowska E. 2013. Nicienie w wielkopolskich pieczarkarniach - Biuletyn producenta pieczarki 1/2013
 14. Dmowska E. 2013. Ocena występowania nicieni w pieczarkarniach w województwie podlaskim” – Biuletyn Producenta Pieczarek 3/2013.
 15. Dmowska E. 2014. Uwaga na nicienie w torfie. Biuletyn Producenta Pieczarek - Pieczarki, 2/2014: 48-50.
 16. Dmowska E. 2014. Grzyb do ochrony pieczarki przed nicieniami. Biuletyn Producenta Pieczarek - Pieczarki, 3/2014: 44-47.
 17. Dmowska E. 2014. „Złe” i „dobre” nicienie w uprawie pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek - Pieczarki, 4/2014:46-48.