Pracownia Nematologiczna

 • Bladowski Ariel
 • Chałańska Aneta
 • Chęcielewska Jolanta
 • Dmowska Ewa
 • Dobosz Renata
 • Flis Łukasz
 • Frączek Maria
 • Gralak Aleksandra
 • IIileva- Makulec Krassimira
 • Kornobis Franciszek
 • Matuszczak Jolanta
 • Płonka Bożena
 • Skwiercz Andrzej
 • Szymroszczyk Przemysław
 • Tomalak Marek
 • Winiszewska Grażyna
 • Wiśniewska Olga